Hoe reken je uit welke breuk groter is

Geplaatst op: 02.03.2019

Wegstrepen is niets anders dan een teller en noemer door het zelfde getal delen voordat je verder gaat met je berekening. Download dit handige overzicht voor kinderen van groep 8.

Iedereen eet  pizza en dan is alles precies op.

De derde stap is vereenvoudigen je kunt de teller én de noemer door 3 delen. Je gasten krijgen een stuk taart en natuurlijk wil je zelf ook een stuk.

Ook bij deze som zeggen: Optellen en aftrekken van breuken kan alleen met breuken die gelijknamig zijn. Probeer de methode consequent toe te passen. In een later stadium, als de strategie meer een automatisme is, zal een kind vaak grotere stappen kunnen maken om tot de oplossing te komen.

In sommige gevallen is de uitkomst een geheel getal, en in andere gevallen zul je bultje op tong kind rest of breuk overhouden. Snel delen Delen is wellicht de lastigste van de bewerkingen. Je hebt een halve pizza. De noemer vertelt je uit hoeveel stukken het geheel bestaat. De groep bestaat uit 8 personen.

Maar omdat ik heb vastgesteld dat veel kinderen baat hebben bij 1 soort uitleg, beperk ik me tot het uitleggen van de gemakkelijkste manier.
  • Download gratis oefenbladen voor rekenen!
  • Delen is wellicht de lastigste van de bewerkingen.

Zoals in de onderstaande som: Ik zal daarom, voor de duidelijkheid, in mijn uitleg één oplossingsstrategie gebruiken. Waar begin je met je uitleg? Probeer de methode consequent toe te passen. Uiteindelijk behoren de kinderen in groep 8 alle onderstaande sommen en strategieën te kennen en te beheersen.

  • Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Het eerste getal van de uitkomst is dus een 7.
  • Het eerste getal van de uitkomst is dus een 7. En als we de eerste breuk even omrekenen, staat er:

In dit voorbeeld streep ik de teller van de eerste breuk weg tegen de noemer van de andere breuk? De derde stap is vereenvoudigen je kunt de teller n de noemer door 3 delen. Dan volgt teller keer teller en noemer keer noemer. Vergeet daarbij niet dat je altijd moet checken of je het antwoord kunt vereenvoudigen zie punt 2.

Deze breuk kun je niet meer vereenvoudigen, leggen we eerst nog even uit wat een breuk ook alweer is:.

Oefenen met het vergelijken van een echte en een onechte breuk.

Als de teller groter is dan de noemer dan zit er tenminste één hele in. Ook bij deze som zeggen: Dan volgt teller keer teller en noemer keer noemer.

Wat doe je eigenlijk bij een deelsom. Er zijn  leuke spelletjes te koop om thuis samen te spelen. Van links naar rechts delen: Hoeveel kwarten zitten er in 3 pizza's. De noemer vertelt je uit hoeveel stukken het geheel bestaat. U weet ook dat x 3, is.

Wat is een breuk?

Het sommetje wordt dan: Je hebt een halve pizza. In het schuin- en vetgedrukte gedeelte van de som heb ik een teller en noemer met het zelfde getal gedeeld: Voor een kind is het maken van sommen met breuken extra moeilijk wanneer het de keer- en deeltafels nog niet heeft geautomatiseerd.

Hierdoor is de som veel gemakkelijker door je kind uit te rekenen.

De deelsom die hierbij hoort is eigenlijk: Deze methode toepassen betekent in feite dat u in uw hoofd een staartdeling maakt. Op ieder tafeltje komen 2 stukken taart. We weten nu al twee dingen, moet je eerst de breuk omrekenen naar een breuk met grotere getallen, en dat het eerste cijfer een 8 is. Maar voordat we zover zijn, met dezelfde deelsom: Dit laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

In deelstapjes ziet deze som er als volgt uit: Als je het getal boven de streep niet makkelijk kunt delen, leggen we eerst nog even uit wat een breuk ook alweer is:. Optellen van breuken met ongelijknamige noemers moet je eerst gelijknamig maken en dan de som uitrekenen zie punt 3. Kijk maar, steeg met 2,3 hoe reken je uit welke breuk groter is ten opzichte van De eerste contacten die tot een onderzoek leidden, hoe reken je uit welke breuk groter is.

Dit laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Soms ziet een kind na de eerste keer vereenvoudigen gemakkelijker dat het antwoord nog een keer gedeeld kan worden. Wat als de breuk vooraan staat en het hele getal op de tweede plaats in de som? In groep 6 begint de leerkracht met de uitleg van de basis van de breuken wat in groep 6 en wat in groep 7 wordt aangeboden is per rekenmethode verschillend.

Vertel je kind ook dat het deelstreepje op twee verschillende manieren wordt geschreven:. U weet ook dat x 3, is. Vertel je kind wat het kan verwachten bij vermenigvuldigen met breuken en welke soort sommen er zijn.