Hoe inloggen op mijn belastingdienst

Geplaatst op: 01.03.2019

Bij het invullen van de digitale aangiften of opgaven kunt u bij een aantal vragen meer informatie opvragen door bij de vraag op te klikken. Een aangifte of opgaaf is grijs weergegeven als: Geen nieuwe Linux-versies meer van aangiften LH en Vpb Gebruikt u voor het doen van de aangifte loonheffingen of vennootschapsbelasting de Linux-versie?

Wij zijn wel verplicht om met sommige overheidsinstanties en vergelijkbare instellingen gegevens uit te wisselen. U kunt ook formulieren downloaden via www. Deze nieuwe aangifte overschrijft dan uw vorige aangifte. Een aangifte of opgaaf is grijs weergegeven als:. Wilt u een aangifte loonheffingen over een vorig kalenderjaar corrigeren, dan moet u een losse correctie indienen. Daarnaast kunt u bij het doen van de aangiften of opgaven vaak uitgebreide fiscale toelichtingen downloaden.

Waar vind ik het overzicht van de hoe inloggen op mijn belastingdienst en opgaven die ik moet indienen. Installeer Adobe Reader voordat u aangifte gaat doen. U kunt Wat is allemaal bewerkt vlees Reader downloaden via www.

Deze nieuwe aangifte overschrijft dan uw vorige aangifte. U ontvangt dan geen ontvangstbevestigingen meer of berichten dat een aangifte voor u klaarstaat. U kunt uw wachtwoord wijzigen op de inlogpagina via de link 'Gebruikersgegevens wijzigen'.

U kunt de serviceberichten op de volgende plaatsen vinden:
  • In de serviceberichten kunt u bijvoorbeeld lezen wanneer er onderhoud is gepland. U moet dan bij uw belastingkantoor schriftelijk een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag.
  • In het scherm 'Overzicht aangiften en opgaven' vindt u een overzicht van de aangiften die u nog moet indienen.

Activeer uw MijnOverheid account

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en verstrekt nooit zomaar gegevens aan derden. Op de site van Microsoft kunt u oplossingen voor dit probleem vinden. Weet u zeker dat u de beveiligde omgeving wilt verlaten? U ontvangt dan geen ontvangstbevestigingen meer of berichten dat een aangifte voor u klaarstaat. U moet dan bij uw belastingkantoor schriftelijk een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag.

  • Bij het invullen van de digitale aangiften of opgaven kunt u bij een aantal vragen meer informatie opvragen door bij de vraag op te klikken. Aangifte loonheffingen Constateert u een fout in een aangifte loonheffingen over en is de aangiftetermijn nog niet verstreken, dan kunt u de eerder ingevulde aangifte wijzigen en opnieuw verzenden.
  • Een aangifte of opgaaf is grijs weergegeven als:.

Een aantal aangiften en opgaven kunt u maar 1 keer indienen. Voor wijzigingen van uw rekeningnummer kunt u het formulier Opgaaf rekeningnummer ondernemers gebruiken.

Kies Wijzigen rekeningnummer ondernemers. Wij zijn wel verplicht om met sommige overheidsinstanties en vergelijkbare instellingen gegevens uit te wisselen, hoe inloggen op mijn belastingdienst. Aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties Wijzigingen in uw aangifte omzetbelasting of opgaaf intracommunautaire prestaties moet u schriftelijk doorgeven aan uw belastingkantoor.

Toeslag aanvragen, wijzigen of uw gegevens bekijken?

U kunt dit formulier vinden in het linkermenu onder ‘Overige formulieren’. Aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties Wijzigingen in uw aangifte omzetbelasting of opgaaf intracommunautaire prestaties moet u schriftelijk doorgeven aan uw belastingkantoor. Als de aangiftetermijn al wel verstreken is, moet u uw aangifte loonheffingen corrigeren door een correctie in te dienen bij de eerstvolgende of de daarop volgende aangifte loonheffingen.

Een aantal aangiften en opgaven kunt u maar 1 keer indienen.

Weet hoe inloggen op mijn belastingdienst zeker dat u de beveiligde omgeving wilt verlaten. U kunt ook formulieren downloaden via www. Hier kunt u ook een eerder opgegeven e-mailadres verwijderen. Kies Wijzigen rekeningnummer ondernemers. Deze nieuwe aangifte overschrijft dan uw vorige aangifte. Digitaal aangeven Startpagina Zakelijk Digitaal aangeven.

Wij nemen dan deze 2e aangifte in behandeling in plaats van de 1e aangifte.

Op de site van Microsoft kunt u oplossingen voor dit probleem vinden. Weet u zeker dat u de beveiligde omgeving wilt verlaten? De uitgebreide fiscale toelichtingen bij de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen kunt u in het aangifteprogramma openen door op 'F1' te drukken.

De serviceberichten kunnen ook specifieke informatie geven over bepaalde aangiften hoe inloggen op mijn belastingdienst opgaven! Ook vindt u in het overzicht de data waarop uw aangiften uiterlijk bij ons binnen moeten zijn.

Wijzigingen in uw bedrijfsgegevens, vult u de aangifte volledig opnieuw in, geeft u schriftelijk door aan uw belastingkantoor. Om deze toelichtingen te openen, hebt u Adobe Reader nodig. Klik op Inloggen ondernemers om in te loggen op het beveiligde gedeelte van de internetsite. Ga dan naar 'Overige formulieren' in de linkerkolom. Wilt u een opgaaf intracommunautaire presties ICP of een opgaaf eerstedagsmelding doen.

Hoeveel toeslag kan ik krijgen?

Installeer Adobe Reader voordat u aangifte gaat doen. Als de behandeling van de 1e aangifte heeft geleid tot definitieve vaststelling van de aanslag, kunnen wij de verbeterde aangifte niet meer in behandeling nemen.

Ingezonden - Hieronder vindt u alle aangiften en opgaven die u hebt ingezonden, ook de opgaven intracommunautaire prestaties en de opgaven eerstedagsmelding. Voor ieder tijdvak dat u wilt corrigeren, vult u de aangifte volledig opnieuw in.

Ook vindt u in dit overzicht aangiften en opgaven die u recent heeft ingezonden, hoe inloggen op mijn belastingdienst. Bij het invullen van de digitale aangiften of opgaven kunt u bij een aantal vragen meer informatie opvragen door bij de vraag op te klikken.

Opgaaf eerstedagsmelding Bevat de opgaaf eerstedagsmelding fouten, dan kunt u deze corrigeren door het doen van een nieuwe opgaaf eerstedagsmelding met de juiste gegevens.