Afkorting van kilometer per uur

Geplaatst op: 11.02.2019

Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Mn simbool vir mangaan element.

Extensible HyperText Markup Language. Université Libre de Bruxelles. Landelijk Aktie Komitee Scholieren. MWG mees waarskynlike getal. Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen.

PRC post Romam conditam na die stigting van Rome! Namibi; Namibies, Namibiese Namakw. MTK maksimum toelaatbare konsentrasie; multilaterale tegniese komitee. High-speed Digital Subscriber Line. Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant.

Voor alle informatie m.b.t. Nederlandse afkortingen!

Partij van de Arbeid van België. Basic Input Output System. Before Christ voor Christus. Massachusetts Institute of Technology. Mg megagram; simbool vir magnesium element. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. China Central Television , closed-circuit television zie cameratoezicht.

Ne simbool vir neon element. Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Verenigd Koninkrijk ; Vertrouwenscentrum kindermishandeling. Dutch Vrouwen werken gemiddeld 60 uur per week, 20 uur meer dan mannen. Nationale Airsoft Belangen Vereniging.

Navigatiemenu

Societas Studiosorum Reformatorum Eindhoviensis ; tegenwoordig is SSRE enkel nog maar een naam en heeft de afkorting haar betekenis verloren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Very High-speed Digital Subscriber Line. Nota bene let wel ; noorderbreedte ; Noord-Brabant.

Basic Input Output System. Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Master of Business Administration ; Moderne Bedrijfsadministratie. Planbureau voor de Leefomgeving. Letterlijk betekent het 'casu quo', Latijn voor 'in het zich voordoende geval'.

Betekenis km/h?

Wet maatschappelijke ondersteuning , Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen , Wereld Meteorologische Organisatie. Nb simbool vir niobium element NB nota bene let wel. Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond.

  • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.
  • Verklaring omtrent het gedrag.
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
  • Een dergelijke volgorde ligt in of niet besloten.

Mg megagram; simbool vir magnesium element. Fdration Internationale des checs. Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. Centre National de la Recherche Scientifique. Reumatode artritis ; Registeraccountant ; Rijksarchief. Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. WerktijdfactorWhat The Fuck.

Navigatiemenu

PMS premenstruele stres; premenstruele spanning; premenstruele sindroom. International Criminal Police Organization. Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Voor- en vroegschoolse educatie ; Vereniging van Eigenaars.

Basic Input Output System. Md simbool vir mendelevium element. Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Hillblom en Lynn.