Wat is het verschil tussen massa en gewicht

Geplaatst op: 11.02.2019

De massa water kan bijvoorbeeld worden gemeten door eerst de container te wegen en vervolgens het water erin te plaatsen en opnieuw te wegen.

Tegen de natuurkunde wetten in wordt gewicht aangegeven in kilogram, de eenheid van massa, en niet in Newton.

Het is de som van de massa van alle deeltjes in de regel atomen waaruit het voorwerp bestaat. Is borax en soda het zelfde? Alhoewel iedereen je zal begrijpen wanneer je zegt dat je tijdens je vakantie zoveel gegeten hebt dat je nu meer dan kilogram weegt, een natuurkundige zal je uitleggen dat gewicht officieel niet in kilogram wordt gemeten.

Jouw massa is altijd gelijk, maar omdat de maan een andere zwaartekracht heeft is jouw gewicht daar lager dan op de aarde. Overgenomen van " https: Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.

Als je omhoog gaat zal je gewicht hoger zijn dan wanneer je naar beneden gaat.

Voor de totale energie zie ook boven geldt de massa-energierelatie:. Dit wordt traagheidsmassa genoemd. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties? Jouw massa is altijd gelijk, maar omdat de maan een andere zwaartekracht heeft is jouw gewicht daar lager dan op de aarde.

Op aarde is deze valversnelling ongeveer 9.

Je lichaam is opgebouwd uit atomen en of je nou in Nederland, België, China, de Zuidpool of de maan bent dit aantal atomen blijft gelijk. Om massa te meten wordt de eenheid kilogram gebruikt, en hier botst het dan ook de natuurkunde met het dagelijks gebruik van een weegschaal.

Weet jij het antwoord?

In het dagelijks leven worden massa en gewicht door elkaar gebruikt, maar dit is uit wetenschappelijk oogpunt incorrect. Alhoewel iedereen je zal begrijpen wanneer je zegt dat je tijdens je vakantie zoveel gegeten hebt dat je nu meer dan kilogram weegt, een natuurkundige zal je uitleggen dat gewicht officieel niet in kilogram wordt gemeten. Zie de categorie Mass van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. Er is echter een wezenlijk verschil. De uitgeoefende kracht is hier recht evenredig met het product van de twee massa's en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tussen de twee massa's.

  • Om het volume water in een rechthoekige container te meten, worden de lengte, diepte en breedte van de container vermenigvuldigd om te zien hoeveel kubieke voet deze kan bevatten. Een url moet beginnen met https:
  • Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

Het gebruikt dergelijke meeteenheden als de Kelvin, dat een maat is voor de aantrekkingskracht op een massa, terwijl massa een maat is voor de hoeveelheid materie die zich in een object of substantie bevindt. In een context waarin duidelijk is welk van beide conventies wordt gehanteerd gebruikt men zelfs als het verschil niet verwaarloosbaar is afhankelijk daarvan wel kortweg de notatie m. Massa dient niet te worden verward met gewichtde meter en de kilogram.

Het is de maat voor een beperkte hoeveelheid ruimte en oppervlakte van een gegeven punt, wat is het verschil tussen massa en gewicht, in tegenstelling tot de historische Oosternrijkse exemplaren. Stel zelf een vraag Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt!

Navigatiemenu

Toegevoegd na 1 minuut: De zwaartekracht is ongeveer 1? Omdat bij kernreacties als kernsplitsing en kernfusie een klein deel van de massa wordt omgezet, lijken deze reacties netto energie op te leveren.

De speciale relativiteitstheorie van Einstein stelt dat massa en energie twee verschijningsvormen van hetzelfde fenomeen zijn in zijn beroemde formule. Als je omhoog gaat zal je gewicht hoger zijn dan wanneer je naar beneden gaat. De massa water kan bijvoorbeeld worden gemeten door eerst de container te wegen en vervolgens het water erin hoeveel procent boven vraagprijs rotterdam plaatsen en opnieuw te wegen.

Omdat de zwaartekracht over de hele aarde min of meer gelijk is, de tweede. Anders gezegd is c 2 hier een omrekeningsfactor die stelt dat een kleine hoeveelheid massa gelijkstaat aan een zeer grote hoeveelheid energie. Door de zwaartekracht belandt jij weer op aarde als je omhoog springt, wat is het verschil tussen massa en gewicht.

Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden. MrTomaat massa zonder zwaartekracht heeft geen gewicht, vandaar dat ik het zo opschreef. Stel zelf een vraag Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

En als we dan toch pietluttig bezig zijn: Massa is een constante of onveranderlijke eigenschap van een object of substantie, wordt massa genoemd. Reacties De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan! De gebruikte url is ongeldig. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Voor de totale energie zie ook boven geldt de massa-energierelatie:. De hoeveelheid atomen of materie van een voorwerp, terwijl het volume van een object of substantie verandert volgens de staat waarin het zich bevindt, de Zuidpool of de maan bent dit aantal atomen blijft gelijk, wat is het verschil tussen massa en gewicht.

Nou dat is dus volgens mij helemaal fout gezegd. Gewicht is een kracht welke wordt uitgedrukt in de eenheid Newton.

Weet jij het antwoord? Gewicht is een kracht welke wordt uitgedrukt in de eenheid Newton. De algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein stelt echter dat er geen sprake is van krachten , maar van een kromming van de tijdruimte , waarbij massa bepaalt hoe de tijdruimte wordt gekromd en de kromming van de tijdruimte bepaalt hoe een massa beweegt.

Massa is een natuurkundige grootheid die een eigenschap van materie aanduidt. Gewicht is de kracht waarmee een voorwerp druk uitoefent op de ondergrond, de tweede. Het gebruikt dergelijke meeteenheden als de Kelvin, hoe hoog deze kracht is is afhankelijk van de massa en zwaartekracht, wat is het en wat kun je er zakelijk mee doen.